ΜΥΟΚΤΟΝΙΕΣ

Τα ποντίκια αποτελούν αιτία σημαντικών μολύνσεων και καταστροφών σε προϊόντα και εγκαταστάσεις. Για την καταπολέμηση των ποντικιών χρησιμοποιούμε δολώματα τα οποία περιέχουν ειδικές δραστικές ουσίες τοποθετημένες σε δολωματικούς σταθμούς. Οι σταθμοί τοποθετούνται στους χώρους, βάσει μελέτης που έχει προηγηθεί από τον επιστημονικό υπεύθυνο της εταιρείας.

Η μυοκτονία και η απεντόμωση είναι από τις σημαντικότερες διαδικασίες για την υγιεινή των τροφίμων στις επιχειρήσεις, είτε πρόκειται για το στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας, είτε για το στάδιο της αποθήκευσης - διανομής και εστίασης. Η ευαισθησία των επιχειρήσεων σε ζητήματα καθαριότητας και υγιεινής και η σημασία που δίνουν σε αυτά, αποτελεί ίσως τον κυριότερο παράγοντα για την αποφυγή προσβολής των χώρων τους από ζωικά παράσιτα και την αποτροπή όλων των παρεπόμενων επιπτώσεων.

Η εταιρεία μας είναι εξειδικευμένη και έχει ως αντικείμενο εργασιών αποκλειστικά τον τομέα των απεντομώσεων, μυοκτονιών και απολυμάνσεων. Όλες οι εργασίες που πραγματοποιούνται από την εταιρεία μας γίνονται παρουσία ειδικού επιστήμονα όπως ο νόμος και οι φορείς ελέγχου επιβάλλουν.