ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ​
FUMIGATIONS

image-219855-04.jpg

Η απεντόμωση συμβάλλει στην καταπολέμηση παντός είδους ανεπιθύμητων εντόμων η παρουσία των οποίων ενδέχεται να δημιουργήσει εστίες μόλυνσης σε κτίρια και εγκαταστάσεις και να αποτελέσει σοβαρό κίνδυνο για το περιβάλλον, την ποιότητα των τροφίμων, την υγεία των κατοίκων, των εργαζομένων και των πελατών καθώς και για την παραγωγική διαδικασία και την καλή εικόνα της επιχείρησης.

Εφαρμόζοντας τις οδηγίες του ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.), ο οποίος επιβάλλει στις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης, ζαχαροπλαστικής και παραγωγής, αποθήκευσης, συντήρησης και διανομής τροφίμων, μετά το χωράφι να εφαρμόζουν σαφείς και συγκεκριμένους κανόνες υγιεινής σε συνδυασμό με ένα σύστημα διασφάλισης της παραγωγής υγιεινών τροφίμων, η εταιρεία μας παρακολουθεί τον πληθυσμό των παρασίτων και εφαρμόζει τις κατάλληλες μεθόδους καταπολέμησης, με εξειδικευμένα συνεργεία με βάση την οδηγία 93/43 της Ε.Ε. για την ανάπτυξη του συστήματος H.A.C.C.P. (αναλύοντας τους κινδύνους και εντοπίζοντας τα κρίσιμα σημεία ελέγχου).